send mailhome
     Latviski Russian Latviski Eesti

 

Energijos pasiskirstymas

Zoninis šildymas

Naudojant UFO įvairiose, tų pačių patalpų zonose, gali būti palaikomos skirtingos temperatūros. Dažnai, visiškai nebūtina, kad visose patalpose būtų vienoda temperatūra. Šiluminio komforto atžvilgiu, įvairių darbų atlikimui reikalinga skirtinga temperatūra. Zoninį šildymą galima palyginti su zoniniu apšvietimu: daugiau šviesos ir šilumos reikia arčiau darbo vietos.

Bet kuriuo atveju, tokių nenaudojamų plotų, kaip  lubos, viršutinės sienų dalys, šildymas yra beprasmiškas.

Smulkiau ši situacija parodoma pav. 1, kur nurodyta šilumos srovių  pasiskistymas patalpose, kur naudojami skirtingų tipų šildytuvai. Schemoje matyti, kad įprasti konvektinio tipo šildytuvai didžiausią energijos dalį sunaudoja patalpų viršutinės dalies šildymui, o UFO atlieka zoninį šildymą. Tokiu būdu, UFO šildytuvas neišleidžia energijos nenaudojamo ploto šildymui.

Pav.1 Šiluminų srovių pasiskirtymas, naudojant skirtingus šildytuvų tipus.

Beveik visada reikia šildyti objektus ne daugiau kaip 2 metrų aukštyje, dėl to, skirtumas tarp tų zonų, kurias reikia šildyti ir bendro patalpų ploto esa šilumos ir elektros energijos taupymu. UFO šildytuvai gali atlikti zoninį šildymą, o tai reiškia, sumažinti elektros energijos išlaidas, nemažinant komforto lygio.

Maksimalus  temparatūrų skirtumo tarp grindų ir lubų sumažinimas

Naudojant tradicines konvekcines šildymo sistemas kyla temperatūrų skirtumas patalpų aukščiausioje ir žemiausioje vietose ( mes visi pripratę, kad kuo aukščiau, tuo temperatūra aukštesnė, ir kitaip būti negali). Tai galima pamatyti pav.4 Pavyzdžiui, jeigu ties grindų temperatūra sudaro 18 C tai 10 metrų aukštyje ji sieks 35 C. UFO šildytuvai padeda išvengti tokio neracionalaus temperatūros pasiskirstymo, todėl jie nešildo oro, o perduoda savo šilumą aplinkiniams daiktams, į kuriuos nukreipta šviesa. Akivaizdu, kad dėl to  mažiau vyksta nereikalingas oro šildymas. Temperatūrų skirtumas tarp lubų ir grindų tampa mažesnis, ir su tuo atsiranda bendros patalpų temperatūros sumažinimo galimybė kartu su „jaučiamos“ temperatūros padidėjimu. Naudojant UFO, temperatūrų tarp lubų ir grindų skirtumas (C/m) labai mažas ir sudaro ±0,4 °С/m ( su sąlyga, kad patalpose nėra dirbtinių oro srovių). Šildant patalpas su šilto oro teikimo ventiliatorių pagalba tas skirtumas sudaro ±2,5°С/m ir  ±1,7°С/m.

Pav. 2     Šilumos tarp lubų ir grindų pasiskirstiymas esant konvekciniam ir infraraudonam šviešos šildymui.

Smulkiau apie oro temperatūros priklausomybes nuo patalpų aukščio parodyta pav. 3, lyginami konvekcinio tipo ir UFO šildytuvai.

Pav.3 oro temperatūros priklausomybė nuo patalpų aukščio

1-     nukreipiant UFO šildytuvą į daiktus

2-     esant tolygiam UFO spindulių pasiskirstymui patalpose

3-     naudojant konvekcinio tipo šildytuvą

Iš grafiko galima suprasti, kad naudojant konvekcinio tipo šildytuvus (3 linija)

Gerausiai yra šildomos lubos i viršutinė patalpų dalis. Naudojant UFO šviesos infraraudonus šildytuvus situacija keičiasi, todėl, kad, visų pirmą šildomi daiktai, o paskui ir pačios patalpos ( 1 ir 2 linijos). Dėl to sumažėja šiluminės energijos išlaidos ir sumažėja naudojamos elektros energijos kiekis.

Atskirai reikia pažymėti tai, kad atliktuose apskaičiavimuose, kurie susiję su UFO šildytuvų, buvo imama vidutinė patalpų temperatūros ir aukščio priklausomybė.

Šita priklausomybė buvo gauta, paėmus vidurkį tarp 1 ir 2 linijos. Kita svarbi problema lyginant šildymo sistemas, yra patalpų  šiluminė izoliacija. Mūsų atveju,šilumine izoliacija mes laikysime faktoriu sutaptį, kurie neleidžia atsirasti šilumos nuotėkiams. Prie tokių faktorių priskiriami statybinių medžiagų rūšys ir kokybė, patalpų vieta, konstrukcijos ypatumai ir t.t. Kuo aukštesnis šiluminės izoliacijos patalpų lygis, tou lengviau juos apšildyti ir atvirkščiai- kuo žemesnis lygis, tuo sunkiau juos  apšildyti. 

Lentelė 1.
UFO šildytuvų su konvekcinio tipo šildytuvais palyginimas

Šildymo plotas, % nuo bendro patalpų ploto

24 Kcal/m3

30 Kcal/m3

37,5 Kcal/m3

47 Kcal/m3

58,6 Kcal/m3

73 Kcal/m3

91 Kcal/m3

Patalpos su labai gera šilumos izoliacija

Su gera 1 lygio šilumos izoliacija

Su gera 2 lygio šilumos izoliacija

Su bloga 1 lygio šilumos izoliacija

Su bloga 2 lygio šilumos izoliacija

Patalpos be šilumos izoliacijos

Atviras plotas vėjuotu oru

Tradicinis šildytuvas, W/m2

UFO, W/m2

Tradicinis šildytuvas, W/m2

UFO, W/m2

Tradicinis šildytuvas, W/m2

UFO, W/m2

Tradicinis šildytuvas, W/m2

UFO, W/m2

Tradicinis šildytuvas, W/m2

UFO, W/m2

Tradicinis šildytuvas, W/m2

UFO, W/m2

Tradicinis šildytuvas, W/m2

UFO, W/m2

10 %

-

270

-

276

-

282

-

288

-

294

-

300

-

320

25 %

-

200

-

211

-

232

-

243

-

254

-

255

-

320

50 %

-

140

-

153

-

166

-

179

-

192

-

205

-

320

75 %

-

700

-

113

-

126

-

139

-

152

-

168

-

320

100 %

84

77

104

88

131

102

164

115

204

127

255

140

-

320Pastabos:

1.      Už išorinės atmosferos temperatūrą paimta 0 C, o už vidinę temperatūra + 20 C

2.      Paimtas lubų aukštis 3 m

Lentelėje 1 parodyti šilumos kalorijų reikšmės, kuriuos  patalpų šildymui sunaudoja  įvairus prietaisai. Iš pateiktų duomenų matome, kad jeigu nagrinėti zoninį šildymą (šildymo plotas mažesnis už bendrą patalpų plotą), tai konvekcinio tipo šildytuvai visiškai tam netinka, todėl lentelėje stovi brūkšnys. Tą patį galima pasakyti ir apie atvirus plotus. Tradicinės šildymo sistemos tokiu atveju esa labai neefektivios ir negali būti lyginamos su UFO šildytuvu. Aplamai, šildant visas patalpas, UFO šildytuvas- tai yra geriausias sprendimas energijos taupymo atžvilgiu. Pavyzdžiui, jeigu patalpos yra Maskvoje, tai didžiausia pastatų dalis yra 1-jo laipsnio patalpos su bloga šilumos izoliacija, tokiose potalpose UFO šildytuvai 43 % efektingesni už tradicinius šildytuvus. Jeigu nagrinėti  patalpas be šiluminės izoliacijos, tai  UFO efektingumas siekia net 82 % ,palyginus su konvekciniais šildytuvais. Tokiu būdu, UFO šildymo sistema savo parametrais  gerokai pralenkia  tradicines šildymo sistemas patalpose su bloga šilumine izoliacija.

SPAUSDINTI